© International Mortuary Products

Privacyverklaring

In verband met de Europese wetgeving met betrekking tot de privacy (AVG) vanaf 25 mei 2018 moeten wij onze bezoekers informeren over het gebruik van cookies en welke persoonsgegevens wij opslaan.

International Mortuary Products (verder IMP), gevestigd aan Hindelaan 18, 1216 CV Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hindelaan 18
1216 CV Hilversum
0031-85-1302 460
info@internationalmortuaryproducts.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

IMP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Uw surfgedrag op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@internationalmortuaryproducts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IMP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw bestelling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (of dat in de toekomst mogelijk maakt)
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– IMP analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IMP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Omschrijving Reden Bewaartermijn
Voor- en achternaam Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar
Adresgegevens Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar
Telefoonnummer Bestemd voor de communicatie 5 jaar
E-mailadres Bestemd voor de communicatie 5 jaar
IP-adres Bestemd voor analyse doeleinden 5 jaar
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar
Gegevens over uw activiteiten op onze website Bestemd voor analyse doeleinden 5 jaar
Internetbrowser en apparaat type Bestemd voor analyse doeleinden 5 jaar
Bankrekeningnummer Bestemd voor afhandeling van betalingen 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

IMP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IMP gebruikt functionele- en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IMP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (sessiecookies en cookies voor de vertaalmodule). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden (Google Analytics) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen (info@internationalmortuaryproducts.com) om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@internationalmortuaryproducts.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (o.a. met een beveiligde (https-)verbinding) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@internationalmortuaryproducts.com.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

IMP stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en een bezoek brengt aan de internetsite. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. IMP kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
De internetsite van IMP wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
IMP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Iedere bezoeker van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt.

Auteursrechten voorbehouden

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Externe links

Deze internetsite bevat links naar andere sites. IMP is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites

E-mail verkeer

Door IMP verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. IMP staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van deze website, mail ons.